Robotic Emergence

Robotic Emergence är ett alldeles nytt litet spel från Armor Games och det har lite lustiga och intressanta nyheter. Det går som i så många andra fall ut på att sätta upp fabriker som producerar något och att göra det bättre än motståndaren. I Robotic Emergence finns det ett intressant litet moment av att man måste lyckas koppla ihop dem på ett elegant sätt med vägar. Ju svårar bana desto mer avancerade kopplingar behöver man göra.

Anledningen är att varje fabrik, som alla producerar robotar på ett eller annat sätt, har vägar i en viss riktning. Om man då inte har en utgång så kan man bli tvungen att först bygga en fabrik just bara för att den har en väg som går i en ortogonal riktning från den man egentligen ville bygga, så att man då kan koppla den senare på den tidigare.

Spela spelet här.