Poker – tur eller skicklighet?

En av de intressantaste diskussionerna i världen av poker (eller ”pokeri” som det kallas i Finland) är den om vad tur är för något. Finns tur överhuvudtaget? Vad kvalificeras som tur och vilka gagnas av den? Det här är förstås en diskussion som gäller även i den övriga världen av spelande och att leva överhuvudtaget. Den når också ända in i online poker och mindre förgreningar av den sorten.

Åsikterna är många och väldigt olika. Vissa är skrockfulla, andra är krasst skeptiska.
Det är förstås svårt att avgöra huruvida någon vinner för att den faktiskt var duktigare än alla andra, eller om det var för att den hade tur. Men ifall man ser på samma person över ett längre tidsperspektiv torde det ganska snart bli tydligt ifall den faktiskt bara gynnas positivt av vad som egentligen är slump, eller om den faktiskt har så pass mycket kunskap och strategi att den vinner gång på gång därför.

Man får vara försiktig så att man inte blandar ihop slump och tur. Och man måste också komma ihåg att även om tur bara är ett namn på slump som fungerar till ens fördel, så kan man tillämpa denna på alla människor. I längden kan inte bara en person gynnas av slumpen, utan det faktum att slumpen finns gör att alla förr eller senare borde få ta del av dess fördelaktiga effekter.

Vissa pokerspelare tar ändå högst allvarligt på vad som kallas för tur. De kanske har en speciell tröja på sig varje gång de spelar (för att de en gång bar den när de vann!) eller gnolar en viss sång innan de slår sig ned vid pokerbordet.
Oavsett vilka metoder man har är det nog ganska säkert att säga att det inte finns något som heter tur, däremot kommer det alltid gå olika bra för människor på grund av slumpen!