MUD

Har du hört talas om MUD? Om du inte gjort det har du missat ett stort steg i onlinespelens tillkomst. MUD står för Multi User Dungeon och är förlagan till dagens MMORPG:er. Det som skiljer sig mellan dagens World of Warcraft eller det mycket tidigare Diablo är att MUD var helt textbaserade.

Mudens historia är lång, längre än internets faktiskt. Man kan dela in de stora mängder MUD som fanns, en del finns fortfarande, utifrån vilken kärna de använde. De flesta bygger nämligen på samma bas och störst var Circle och ROM när det gällde spelmotorer.

I de MUD som fanns kunde man i princip göra allt det man kan i dagens RPG:er online, man kunde springa runt och harva XP, man kunde ofta döda andra spelare (kallades PK, Player Killing, på den tiden) men man kunde inte se annat än text. En värld var uppbyggd på precis samma sätt som är vanligt idag, med areor. Varje area innhöll rum som alla hade en egen textbeskrivning och kunde ha alla möjliga föremål och mobbar (Mobile, alltså en karaktär som inte styrs av en spelare). I princip fungerade det precis likadant som till exempel Everquest med skillnaden att du spelade i ett terminalfönster och skrev vad du ville att din karaktär skulle göra. Vi kan kort säga att intresset var det samma men tiden annorlunda.